קבלת היתר להעסקת עובד זר

יש לך שאלה?

נשמח לתת לה מענה

  קבלת היתר להעסקת עובד זר

  קבלת היתר להעסקת עובד זר כאשר המטופל/המעסיק נמצא בבית החולים

  מספר ימים לפני שחרור המטופל, יש לפנות לעובדת הסוציאלית של בית החולים או המחלקה בה שוהה המטופל, ולבקש למלא טופס ה' מתוך "בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד".

  כמו כן, יש למלא את טופס א', ב' ו-ג', מתוך אותה בקשה לעיל.

  קבלת היתר להעסקת עובד זר כאשר המטופל/המעסיק נמצא בביתו או בדיור מוגן

  קיימות שתי דרכים לקבלת ההיתר.

  1. באמצעות פניה לרשות האוכלוסין וההגירה. הורדת הטופס "בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד" ומילוי הטופס. (ניתן לפנות אלינו כדי לקבל הדרכה והכוונה – ללא תשלום).
   פניה ישירה לרשות האוכלוסין וההגירה, מקצרת את הליך קבלת ההיתר. לאחר קבלת ההיתר יש לפנות בדרישה לביטוח לאומי, על מנת לקבל את הזכאות לגמלת סיעוד.
   מטופל/מעסיק, אשר אינו עומד בקריטריוני הביטוח הלאומי  לתנאי הזכאות לסיעוד, אינו יכול לפנות לביטוח לאומי, ולקבל מהם את גמלת הסיעוד.
  1. באמצעות פניה לביטוח הלאומי, ועמידה בתנאי הזכאות לסיעוד.
   על המטופל להגיש טופס תביעה לגמלת סיעוד.
   לאחר בדיקת הזכאות והתביעה, ישלח הביטוח הלאומי בודק לבדיקת יכולת התפקוד של המטופל. היה והמטופל יעמוד בקריטריוני הבדיקה, יקבל המטופל הסיעודי, זכאות לסל שירותים.
   לאחר קבלת הזכאות המתאימה, יוכל המטופל הסיעוד לפנות לרשות ההגירה כדי לקבל את היתר העסקת העובד הזר. (ניתן לפנות אלינו כדי לקבל הדרכה והכוונה – ללא תשלום).

   רוצה לקבל מידע נוסף?

   בקשת מידע