הליך ייבוא עובד זר מחו"ל

יש לך שאלה?

נשמח לתת לה מענה

  הליך ייבוא עובד זר מחו"ל

  כאשר מתקשר אלינו לקוח פוטנציאלי, ומבקש להעסיק עובד זר או עובדת זרה, אנו מסבירים כי ישנם שני מקורות שמהם אנו יכולים לקחת ולהשים את העובדים הזרים. או במילים אחרות ישנם 2 מאגרים של עובדים זרים, שמהם אנו יכולים למצוא את העובד הזר המתאים למטופל.

  מקור אחד – כל מאגרי העובדים הזרים הקיימים בארץ. עובדים זרים הנמצאים בין עבודות, כתוצאה מפיטורי העובד או מהתפטרות העובד או ממותו של המטופל.

  מקור שני – עובדים זרים המתגוררים בחו"ל, ומעוניינים להגיע לעבודה בסיעוד. רוב רובם של העובדים הזרים מגיעים ממספר ארצות, כגון: מולדובה, פיליפינים, הודו, וסרי לנקה.

  הליך ייבוא עובד זר מחו"ל – ההליך עצמו

  אנו נתמקד בעובדים המגיעים מסרי לנקה, ונסביר את הליך בחירתם והבאתם ארצה.

  1. רגיעון, באמצעות העובדת הסוציאלית, עורכת ביקור בית אצל המטופל, בנוכחות בני משפחה, ומגדירה את צרכי המטופל.
  2. לאחר בדיקת צרכי המטופל, מתקשרת רגיעון לסוכן שלה בסרי לנקה, ומבקשת עובד או עובדת זרה המתאימה לקריטריונים המוכתבים על ידי המשפחה ועל ידי העובדת הסוציאלית.
  3. הסוכן בסרי לנקה, לאחר קבלת כל הקריטריונים בוחר בעובדת המתאימה – לדעתו.
  4. רגיעון מראיינת את העובדת הזרה, באמצעות הסקייפ, ובודקת את כישורי העובדת הזרה, מול צרכי המטופל.
  5. רגיעון מודיעה למשפחת המטופל, או למטופל עצמו, כי ניתן לשוחח עם העובדת הזרה המיועדת, ולהתרשם ממנה. (גם כן, באמצעות הסקייפ).
  6. עם בחירת העובדת הזרה המתאימה, מעבירה רגיעון את כל פרטי המטופל וכל פרטי העובדת הזרה, ליחידת הסמך של משרד הפנים – הקרויה מת"ש – לצורך קבלת אישור הבאת העובדת הזרה ארצה.
  7. מת"ש מאשרת את הבאת העובדת הזרה, ומדווחת על כך במערכות משרדי הפנים.
  8. רגיעון יחד עם המטופל או עם קרובי המשפחה מדרגה ראשונה, קובעים והולכים למשרד הפנים הקרוב למקום מגורי המטופל, כדי להעביר את כל פרטי המטופל וכל פרטי העובדת הזרה לשגרירות ישראל בחו"ל. במקרה של עובדים המגיעים מסרי לנקה, השגרירות של ישראל בניו דלהי, אחראית על כך.
  9. השגרירות של ישראל בניו דלהי, מאמתת את המסמכים המוגשים לה, מאמתת ומאשרת את הבדיקות הרפואיות של העובדת הזרה, הנערכות בבית חולים ייעודי, וכן מאמתת ומאשרת את אישורי תעודות היושר של העובדת הזרה. כמו כן, מראיינת השגרירות את העובד/ת הזר/ה, ובודקת באם נתוניה תואמים לאלה הנדרשים על ידי המטופל ו/או על ידי רגיעון.
  10. כל ההליך הנ"ל מתבצע לאורך חודש עד חודש וחצי.

   רוצה לקבל מידע נוסף?

   בקשת מידע