זכויות ניצולי שואה בכל הקשור לעובדים זרים

יש לך שאלה?

נשמח לתת לה מענה

  זכויות ניצולי שואה בכל הקשור לעובדים זרים

  מדינת ישראל מכירה בניצולי שואה כבעלי זכויות מיוחדות, גם בתחום הסיעוד. מידי חודש, המדינה משלמת קצבאות שונות, המגיעות אף לאלפי שקלים, לניצולי שואה אשר הגישו בקשה לקבלת הקצבה. זאת מאחר וזו אינה ניתנת ללא הגשת הבקשה ועמידה בתנאי הסף. גם בימים אלו, באם אתם זכאים, תוכלו להגיש בקשה לקבלת הקצבאות. אך מהן הזכויות המלאות המגיעות לכם בנוגע לעובדים זרים? כיצד תוכלו לממש אותן?

  חוק הסיעוד בזכויות ניצולי שואה

  ביטוח לאומי מאפשר קיום שירותים סיעודיים לאלו הנזקקים לעזרה יומיומית, ובתנאים המתאימים גם ניצולי שואה מוכרים זכאים לזכות זו. באם ניצול השואה מתקשה בפעילות יומיומית, על פי הגדרת חוק הסיעוד, או זקוק בהשגחה צמודה אזי סביר להניח כי ביטוח לאומי יכיר באותו אדם כבעל זכויות לשירותים סיעודיים.

  הזכויות הסיעודיות המוכרות כוללות גמלת סיעוד בגובה 150% או 165%, אשר ניתנות מביטוח לאומי. כמו כן, הם זכאים לקצבת שירותים מיוחדים בהיקף של 105% עד 175%, המותנת בתנאים שונים, הכוללת עזרת והשגחה של אדם אחר בפעילויות היומיומית, לרבות העסקתו של עובד זר ואף שהייה בבית אבות.

  על מגישי הבקשה לעמוד בתנאים הנדרשים בסיעוד חוק עובדים זרים, ובסעיפי העזרה הסיעודית לניצולי שואה מהקרן לרווחה לנפגעי שואה בישראל.

  העסקת עובד זר כעזרה סיעודית

  בהתאם לסיעוד חוק עובדים זרים, ישנם היתרי העסקה לאותו מטופל סיעודי אשר מועמד לעזרתכם. האחד הינו היתר זמני וניתן לתקופה של עד 6 חודשים, והשני היתר העסקה קבוע וניתן לתקופה של ארבע שנים. הזכאות לקצבה סיעודית מותנת, בין השאר, במבחן ADL הבוחן מספר פעולות פיזיות יומיומיות אשר המועמד לזכאות צריך להוכיח שאינו יכול לבצע לבדו. במקרה כזה, המועמד יהיה זכאי לעזרה סיעודית על פי החוק לרבות עובד זר או בית אבות.

  הזכאות ניתנת מביטוח לאומי, אך בפועל אין חובה לגשת ישירות אל המוסד מאחר וישנן דרכים קצרות יותר לביצוע התהליך. כך, למשל, תוכלו לפנות ישירות לחברת רגיעון המתמחה בעובדים זרים לסיעוד, אשר תקצר את התהליך ותעזור לכם לקבל את מלוא זכויותיכם.

   

   רוצה לקבל מידע נוסף?

   בקשת מידע