יחסי עובד–מעביד עם עובדים זרים בסיעוד

יש לך שאלה?

נשמח לתת לה מענה

  יחסי עובד–מעביד עם עובדים זרים

  האם על עובדים זרים חלים חוקי העבודה הרגילים? האם מתקיימת מערכת יחסים של עובד ומעביד עם עובדים זרים? שאלות אלו יכולות להיות מהותיות ביותר לחייכם, וחשוב גם להבין כיצד חברת הסיעוד נכנסת לתמונה. אם אתם זכאים לעובד זר על רקע סיעודי, חשוב שתבינו לאן אתם נכנסים ואיך זה צריך להיראות.

  1. האם חלים חוקי עבודה ומנוחה על עובדים זרים?

  על פי חוקי המדינה, עובדים זרים זכאים לאותן הזכויות ככל עובד אחר במשק עם שינויים קלים. במילים אחרות, חוקי העבודה והמנוחה חלים על עובדים זרים ללא צל של ספק, לרבות – שכר מינימום, שעות נוספות, חופשה שנתית, דמי נסיעה והבראה, פנסיה ואף פיצויי פיטורין אם וכאשר לכך מגיעה הסיטואציה.

  2. יחסי עובד–מעביד מול חברת הסיעוד

  במצב בו מועסק העובד הזר על ידי חברת סיעוד, וכן אצל מטופל בגין גמלת סיעוד, העובד הסיעודי למעשה עובד גם אצל חברת הסיעוד וגם על ידי המטופל, באופן יחסי. מספר השעות אשר גמלת הסיעוד של המטופל מעניקה לו משויך לחברת הסיעוד, והמטופל אחראי לוודא כי תנאי השכר מושלמת עבור יתרת השעות עד משרה מלאה.

  3. מה לגבי חוק עובדים זרים?

  אכן, עובד זר עדיין אינו נחשב לאזרח ישראל, ולכן מוגדר תחת חוק עובדים זרים. משמעות החוק הוא שהעובדים הזרים הינם תחת אחריותם של משרד הפנים (בנושאי היתרים ופיקוח) וכן של משרד הכלכלה (זכויות העובד). עובד זר מוגבל בשהות, ומונפקת לו אשרת שהייה מוגבלת בתקופה אותה המעסיק מחדש מידי שנה. עובד זר לטווח ארוך יכול לשהות בישראל עד 4 שנים ושלושה חודשים או כל זמן שמעסיקו האחרון זקוק לו.

  4. אז האם היחס לעובדים זרים הינו של עובד-מעביד?

  על פי הגדרת החוק, התשובה היא חיובית ומתקיימים יחסי עובד-מעביד עם עובדים זרים. עובד זר, במהלך שהותו והעסקתו, נחשב לעובד לכל דבר אשר מועסק על ידי חברת הסיעוד ועל ידי המטופל. במצב זה, מגיע לעובד הזר מלוא הזכויות של עובד בישראל, לרבות פיצויי פיטורין, חופשה, חוקי שכר, ועוד. חשוב להכיר בחוקי העבודה והמנוחה ואת המשמעויות הנובעות בשל העסקתו של עובד זר.

   רוצה לקבל מידע נוסף?

   בקשת מידע