מה עושים כשעובדת זרה בהריון?

יש לך שאלה?

נשמח לתת לה מענה

  עובדת זרה בהריון

  לא מעטים הם המקרים בהם עובדת הזרה שנכנסה לישראל לצורך עבודה בסיעוד, הרה ויולדת במהלך שהותה בארץ.
  שאלות רבות צצות בעקבות ההיריון והלידה. מה יקרה עם התינוק, מה יקרה עם העובדת הזרה. מה הם זכויות העובדת הזרה ו/או התינוק.
  בשביל להסדיר את המצב בו עובדת זרה בהריון, קיים נוהל של רשות האוכלוסין וההגירה שתמציתו ניתן כאן.

  עובדת זרה בהריון ולאחר הריון

  1. עובדת זרה, אשר ילדה במהלך 63 חודשי עבודתה הראשונים בישראל, רשאית לבחור האם לצאת מישראל עם התינוק ולאחר מכן לשוב לישראל להמשך עבודתה, או לשהות בישראל עם התינוק עד לתום 63 חודשי עבודה. (המשך שהיית העובדת הזרה עם התינוק עד לתום 63 חודשי עבודה, כפוף ליכולתה המעשית, לשלב בין חובות עבודתה ובין צורכי הטיפול בילד).
  2. עובדת זרה, אשר ילדה לאחר 63 חודשי עבודה בישראל, תידרש לצאת את הארץ עם התינוק לאחר חופשת הלידה. אם תתבקש העובדת הזרה, על ידי מעסיקה להמשיך ולהעסיקה, תוכל לשוב לישראל ללא הילד.
  3. עובדת זרה בסיעוד, תוכל להגיש בקשה לרישיון שהיה מסוג ב2, לתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה.
  4. עובדת שנאלצה להפסיק עבודתה מסיבות רפואיות, במהלך הריונה, תוכל לבקש רישיון שהיה מסוג ב2, עד למועד הלידה. לאחר הלידה תוכל לבקש הארכת רישיון השהיה הנ"ל לתקופה נוספת של עד 14 שבועות מיום הלידה – כמצוין בסעיף 3.
  5. עובדת זרה יכולה להאריך את שהותה מעבר לתקופה של 14 שבועות מיום הלידה, בדרך של חופשה ללא תשלום. העובדת הזרה תבקש הארכת רישיון השהיה מסוג ב2, ובקשתה תעבור לבדיקת משרד הפנים. משך תקופת החל"ת יהא רבע מהתקופה שבה מועסקת אצל אותו המעסיק אך לא יותר משנה.

  עובדת זרה בסיעוד שילדה לפני מלאת 63 חודשי עבודה בישראל

  1. במקרה והעובדת הזרה מבקשת לצאת עם הילד מישראל:העובדת הזרה תוכל לצאת את הארץ עם ילדה עד לתום 14 שבועות מיום הלידה. העובדת הזרה תקבל אשרת אינטר ויזה, ותהיה רשאית לחזור לארץ עד שנה מיום הלידה.היה והעובדת הזרה ילדה לאחר מלאת 51 חודשי עבודה בישראל, תוכל לצאת עם התינוק ולחזור למעסיק שהעסיק אותה בטרם יציאתה מישראל.
  2. במקרה והעובדת הזרה מבקשת להישאר בישראל עם הילד:אם העובדת הזרה משויכת למעסיק, היא תוכל להמשיך ולעבוד, בכפוף לנהלי הרשות, וכן בכפוף למכתב מהמעסיק. אם העובדת הזרה אינה משויכת למעסיק, ניתן להאריך את שהותה ב-90 יום נוספים לצורך מציאת מעסיק.לצורך הסדרת הרישיון על העובדת הזרה לעמוד בתנאים הבאים:
   • רישום ושיוך הילד לדרכונה של העובדת הזרה.
   • הנפקת דרכון לתינוק מנציגות המדינה אליה משויכת העובדת הזרה.
   • המצאת אישור על ביטוח רפואי לילד

  עובדת זרה בסיעוד שילדה לאחר 63 חודשי עבודה

  על העובדת הזרה לצאת את ישראל עם התינוק בתוך 14 שבועות ממועד הלידה. העובדת הזרה תוכל לחזור לישראל לצורך עבודה רק אצל מעסיקה האחרון, בטרם יציאתה, וללא הילד.

   רוצה לקבל מידע נוסף?

   בקשת מידע